Escala de Blues en Do

Pista de Blues en Do (tiempo lento, 60bpm)

Pista de Blues en Do (tiempo medio, 120bpm)

Pista de Blues en Do (tiempo rápido, 180bpm)


CURSOS ONLINE DE ALTO PIANISTA